Tamamlanmış veya Halen Devam Eden Başvurular Değerlendirilmeye Alınmayacaktır.

18 Ocak 2021 Pazartesi

Etik Kurulumuza, Tamamlanmış veya Halen Devam Eden Başvurular Değerlendirilmeye Alınmayacaktır.
SOSYAL BİLİMLER, FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU YÖNERGESİ  MADDE 10-(1) İnsan katılımcılarla veya insan üzerinde yapılacak yüz yüze veya bilgisayar/elektronik ortamında gerçekleştirilecek her türlü anket, test, ölçek, mülakat, gözlem, resim, çizim, video film ve ses kaydı niteliğindeki veri toplama yöntemleriyle yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaların etik açıdan değerlendirilebilmesi için, tüm araştırmacıların çalışmaya başlamadan önce Kurul’a başvuru yapması gerekir. 

Hızlı Erişim